خوشحالم که با مجموعه رومیکا ارتباط خیلی خوبی برقرار کرده ام و احساس میکنم بهترین اتفاق زندگیم بوده است.اینجا بهترین هدیه را به بیماران مبتلا به سرطان اعطا میکند و آن هم حال خوب است.

کمک آنلاین به رومیکا

تومان