صدای رومیکا

تشخیص زودهنگام سرطان از طریق غربالگری با حضور کارشناسان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی، روسای کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) کاشان و آران و بیدگل، و بهزیستی آران و بیدگل

به گزارش روابط عمومی رومیکا(موسسه امدادگران عاشورا کاشان) به منظور تشخیص زود هنگام سرطان از طریق غربالگری، نشستی با حضور کارشناسان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم

ادامه مطلب »

کمک آنلاین به رومیکا

تومان