همه موسسات خیریه از جمله موسسه خیریه امدادگران عاشورا مصداق عینی آیات قرآن است که سفارش کمک به هم نوع آن هم با حفظ کرامت انسانی میکند که بحمدالله این موسسه با رعایت اصول کرامت انسانی خدمات شایانی به افراد دردمند و نیازمند می کند.

کمک آنلاین به رومیکا

تومان