کاشان

برگزاری جلسه هیئت مدیره

به گزارش روابط عمومی رومیکا(موسسه امدادگران عاشورا کاشان)، جلسه هیئت مدیره موسسه با هدف رفع مشکلات و بهبود دسترسی مددجویان رومیکا در ارائه خدمات بهتر

ادامه مطلب »

کمک آنلاین به رومیکا

تومان