موسسه خیریه امدادگران عاشورا کاشان

کوهگشت خانوادگی

رومیکا(موسسه امدادگران عاشورا کاشان) با همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان به مناسبت 《هفته ملی مبارزه با سرطان》 و در حمایت از بیماران

ادامه مطلب »

جلسه سموم و آفات

گزارش تصویری از جلسه سموم و آفات با حضور فرمانداری ویژه کاشان، اداره جهاد کشاورزی، سازمان سیما منظر فضای سبز شهرداری کاشان، دانشگاه علوم پزشکی

ادامه مطلب »

حضور دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان مقطع کارورزی پزشکی اجتماعی در رومیکا

به گزارش روابط عمومی رومیکا(موسسه امدادگران عاشورا کاشان) پنجمین جلسه هم اندیشی با حضور دانشجویان رشته پزشکی (کارورزی پزشکی اجتماعی) مورخ 1402/08/29 در ساختمان مرکزی

ادامه مطلب »

کمک آنلاین به رومیکا

تومان