سبک زندگی سالم

هر سه روز یک مبتلا به سرطان به مددجویان کاشان اضافه می شود – لزوم استفاده از ظرفیت هیئت های مذهبی برای غربالگری

به گزارش روابط عمومی رومیکا (موسسه امدادگران عاشورا کاشان) حاج سید محسن تمدنی در گفتگو با روزنامه مردم کویر کاشان، ضمن لزوم استفاده از ظرفیت

ادامه مطلب »

کمک آنلاین به رومیکا

تومان