رومیکا

حضور دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان مقطع کارورزی پزشکی اجتماعی در رومیکا

به گزارش روابط عمومی رومیکا(موسسه امدادگران عاشورا کاشان) پنجمین جلسه هم اندیشی با حضور دانشجویان رشته پزشکی (کارورزی پزشکی اجتماعی) مورخ 1402/08/29 در ساختمان مرکزی

ادامه مطلب »

حضور دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، مقطع کارورزی پزشکی اجتماعی در رومیکا

به گزارش روابط عمومی(رومیکا) موسسه امدادگران عاشورا کاشان چهارمین جلسه هم‌اندیشی با حضور دانشجویان رشته پزشکی(کارورزی پزشکی اجتماعی) مورخ 1402/07/24 در ساختمان مرکزی موسسه برگزار

ادامه مطلب »

کمک آنلاین به رومیکا

تومان