رادیو کاشان

صدای رومیکا سه ساله شد

به گزارش روابط عمومی رومیکا( موسسه امدادگران عاشورا کاشان) همزمان با سومین سالگرد حضور رومیکا در ضدای کاشان، سفیران موسسه با حضور در صدا و

ادامه مطلب »

کمک آنلاین به رومیکا

تومان