حضور دانشجویان کارورزی پزشکی اجتماعی

به گزارش روابط عمومی رومیکا(موسسه امدادگران عاشورا کاشان) جلسه هم اندیشی با حضور انترن های پزشکی (کارورزی پزشکی اجتماعی) مورخ 1403/04/16در ساختمان مرکزی موسسه برگزار گردید.

در این جلسه دانشجویان با فعالیت و نحوه ارائه خدمات موسسه به بیماران مبتلا به سرطان آشنا شدند و همکاری خود را با موسسه اعلام کردند.

کمک آنلاین به رومیکا

تومان