“غرفه رومیکا” در مهمونی غدیر کاشونیا

به گزارش روابط عمومی رومیکا(موسسه امدادگران عاشورا کاشان) امسال متفاوت تر از سال های گذشته به مناسبت عیدغدیر خم در روز سه شنبه 5تیرماه 1403 “مهمونی غدیر کاشونیا” با حضور قریب به 100غرفه برگزار شد. غرفه رومیکا یکی از غرفه های فعال در این مراسم بود.

در این غرفه حاضرین از موسسه شناخت پیدا کرده و با روش های پیشگیری از سرطان آشنا میشدند.

همچنین رومیکا با حضور در این مراسم با تکیه بر دیگر رسالت خود؛آموزش و پیشگیری از سرطان، به غربالگری سرطان سینه بانوان حاضر در این برنامه پرداخت. در این پویش 93 نفر از  بانوان توسط کارشناسان مامایی غربالگری شده و 1 مورد مشکوک ابتلا به سرطان سینه در میان بانوان شناسایی و به سونوگرافی ارجاع داده شد.

کمک آنلاین به رومیکا

تومان