بازدید دکتر محمود راهب از رومیکا

به گزارش روابط عمومی رومیکا(موسسه امدادگران عاشورا کاشان) دکتر محمود راهب قمصری، استاد دانشگاه کالیفرنیا و دارای دکترای آمار و تحقیقات سرطان از موسسه دیدن کردند.

در این بازدید دکتر راهب با فعالیت ها و اقدامات موسسه آَشنا و ضمن اعلام خرسندی از حضور خود در موسسه در حمایت از بیماران مبتلا به سرطان همراهی خود با موسسه را اعلام داشتند.

کمک آنلاین به رومیکا

تومان