برگزاری مسابقات ورزشی والیبال با عنوان جام رومیکا در راستای حمایت از بیماران مبتلا به سرطان

به گزارش روابط عمومی رومیکا(موسسه امدادگران عاشورا کاشان) نشستی با حضور محمد جواد سلامیان زاده، سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان کاشان در روز دهم اردیبهشت ماه در ساختمان مرکزی رومیکا برگزار گردید.

این جلسه که با موضوع برگزاری مسابقات ورزشی والیبال با عنوان جام رومیکا در راستای حمایت از بیماران مبتلا به سرطان آغاز شد مدیرعامل موسسه پس از شرح اقدامات رومیکا گفت:

هدف از برگزاری این جام نهادینه شدن فرهنگ دستگیری و اکرام و حمایت از بیماران مبتلا به سرطان است.

سلامیان زاده ضمن قدردانی از زحمات موسسه در خدمت رسانی به بیماران اعلام داشت:

هیئت والیبال شهرستان به عنوان مجری این طرح معرفی می گردد تا با همفکری و با هدف انجام رسالت اجتماعی خود در قبال بیماران این برنامه را برگزار نمائیم.

سپس مقرر گردید تا رومیکا هدیه نفر اول مسابقات این برنامه را تامین نماید.

کمک آنلاین به رومیکا

تومان