ماهتو با لبخدشون کامل کن… (فطریه1403)

ضمن تبریک فرا رسیدن عید سعید فطر، آماده دریافت جمع آوری فطریه شما دوست رومیکایی عزیز جهت حمایت از بیماران مبتلا به سرطان هستیم.

شماره کارت بانک ملت_فطریه عام : 3798-9162-3373-6104

شماره کارت بانک شهر_فطریه سادات: 2706-9000-0610-5047

شماره کارت بانک شهر_ کفاره روزه: 9607-0001-0688-5047

به نام موسسه خیریه امدادگران عاشورا کاشان

کمک آنلاین به رومیکا

تومان