ضیافت افطاری رومیکا

به مناسبت ماه مبارک رمضان رومیکا برگزار می نماید: ضیافت افطاری

ویژه خانواده بزرگ رومیکا

️ برای ثبت نام و دریافت دعوت نامه به واحد مددکاری موسسه مراجعه نمائید‌.

کمک آنلاین به رومیکا

تومان