وقتی کارهای رومیکا رو شنیدم احساس کردم که هنوز هیچ کاری نکردم…

آقای حمیدرضا ماهی صفت هنرمند و استندآپ کمدین محبوب کشورمان که معرف خیلی از ایرانی های عزیز هستند و بسیار با برنامه های ایشان لبخند بر لبان ایرانیان میهمان بوده در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی و صنایع وابسته تهران در غرفه رومیکا حاضر شدند.

از ایشان خواستیم که چند کلمه ای در خصوص رومیکا و کسانی که واسطه کار خیر می شوند و دوست دارند شادی را به دل های مردم هدیه کنند صحبت کنند:

سلام عرض می کنم به همه. مخصوصا به حامیان رومیکا. آنقدر که من در 50 سال اخیر مردم را شاد کردم وقتی کارهای رومیکا را شنیدم احساس کردم که هنوز هیچ کاری نکردم.

من این احساسم هست نسبت به کارهایی که رومیکا می کند و از طرفی هم عطف به آیه 8 سوره اسراء در قرآن کریم که می فرماید:

(پیامبر به آنان بگو هر آنچه کنند به خود کنند اگر نیکی کنند به خود کنند اگر بدی کنند به خود کنند).

از همه مردم خواهش می کنم که رومیکا را دریابند مخصوصا از مردم کاشان، مردم دارالمومنین.

کمک آنلاین به رومیکا

تومان