حضور دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، مقطع کارورزی پزشکی اجتماعی در رومیکا

به گزارش روابط عمومی(رومیکا) موسسه امدادگران عاشورا کاشان چهارمین جلسه هم‌اندیشی با حضور دانشجویان رشته پزشکی(کارورزی پزشکی اجتماعی) مورخ 1402/07/24 در ساختمان مرکزی موسسه برگزار گردید.

در این جلسه دانشجویان با فعالیت ها و نحوه خدمات موسسه به بیماران مبتلا به سرطان آشنا شدند و همکاری خود را با موسسه اعلام کردند.

کمک آنلاین به رومیکا

تومان