غربالگری سرطان سینه همزمان با هفته ملی سلامت زنان

به گزارش روابط عمومی رومیکا (موسسه امدادگران عاشورا کاشان) همزمان با آغاز هفته ملی سلامت زنان(30-24مهر)، طرح غربالگری سرطان سینه بانوان در درمانگاه تخصصی حضرت ابوالفضل (ع) آران و بیدگل برگزار شد.

این طرح با همکاری سازمان تامین اجتماعی کاشان و موسسه امدادگران عاشورا کاشان در راستای آموزش و پیشگیری از سرطان سینه برگزار گردید و بانوان شرکت کننده ضمن انجام غربالگری با روش های پیشگیری از سرطان توسط کارشناسان مامایی رومیکا نیز آشنا می شدند.

گفتنی است در حال حاضر به دلیل استقبال فراوان بانوان همچنان این طرح در پایگاه تخصصی حضرت ابوالفضل(ع) در حال برگزاری می باشد.

کمک آنلاین به رومیکا

تومان