روز رومیکا و نیکوکاری؛ روز تجدید پیمان با همه خوبان

این عشق بی پایان است…

وقتی به تقویم نگاه می کنیم بعضی از روزها هستند که برای ما معنی دیگری دارند، حتی بعضی از آدم ها.
نگاه کردن به تقویم برای ما خاطراتی را به یاد می آورد، بعضی از روز هایی که خاص هستندو بعضی از آدم ها.
آنها می توانند در روزی مثل همه روزها، چیزی را برای دیگران تغییر دهند که مسیر زندگی را بهتر کند.
ما آن آدم ها و آن روز هارا هیچ گاه فراموش نمی‌کنیم؛ کسی که مثل هیچکس نیست، روزی که مثل هیچ روزی نیست‌ و برایمان ماندگار است.
۱۳ شهریورماه یکی از همین روزهاست.
روز تولد رومیکا وروز رویش نیکوکاری.

بمناسبت《زادروز رومیکا 》این فرصت را غنیمت شمردیم تا از شما که همیشه حامی ما بوده و هستید تشکر و قدردانی نمائیم.
سایه پرمهرتون مستدام.

برای دیدن این ویدیو روی لینک زیر بزنید:

https://aparat.com/v/faxXv

کمک آنلاین به رومیکا

تومان