اردوی تفریحی-گردشگری با حضور مددجویان موسسه به غارنخجیر

به گزارش روابط عمومی رومیکا(موسسه امدادگران عاشورا کاشان) اردوی تفریحی گردشگری رومیکا با حضور اولین گروه مددجویان تحت پوشش موسسه روز جمعه 20/05/1402 در نراق برگزار شد.

در این اردو مددجویان موسسه از غار نخجیر بازدید و سپس حرم مطهرحضرت سلطان علی ابن امام محمد باقر علیه السلام در مشهد اردهال را زیارت کردند.

کمک آنلاین به رومیکا

تومان