صدای رومیکا-غربالگری سرطان های شایع

گفتگویی رادیویی با آقای دکتر رضا منوچهری اردکانی

فوق تخصص خون و سرطان بزرگسال

هر دوشنبه ساعت 13:30 با برنامه رادیویی صدای رومیکا از رادیو کاشان موجfm ردیف97/7 با ما همراه باشید.

کمک آنلاین به رومیکا

تومان