محفل حسینی رومیکا

به گزارش روابط عمومی رومیکا(موسسه امدادگران عاشورا کاشان) روز شنبه 7 مرداد ماه 1402 همزمان با دهه محرم و ایام حزن و اندوه آل الله، مراسم سوگواری و عزاداری حسینی در موسسه با حضور مددجویان برگزار شد.

این محفل حسینی با بیانات اساتید گرانقدر دکتر عبدالرضا مدرس زاده و حاج سیدرضا واجدی آغاز و شاعران آئینی آقایان حسنی، پهلوانی و خانم حاجی خانی با اشعار  سروده های خود مراسم را پایان بخشیدند.

حسن ختام محفل حسینی مرثیه سرایی ذاکر الحسین ماشاالله صادقی بود.

کمک آنلاین به رومیکا

تومان