صدای رومیکا سه ساله شد

به گزارش روابط عمومی رومیکا( موسسه امدادگران عاشورا کاشان) همزمان با سومین سالگرد حضور رومیکا در ضدای کاشان، سفیران موسسه با حضور در صدا و سیما از عوامل و دست اندرکاران این برنامه رادیویی تقدیر و قدردانی نمودند.

کمک آنلاین به رومیکا

تومان