تقدیر از ریاست سازمان تامین اجتماعی و اداره بهزیستی

به گزارش روابط عمومی رومیکا(موسسه امدادگران عاشورا کاشان) در هفته بهزیستی و تامین اجتماعی از  زحمات ام البنین متقی‌نژاد، رئیس اداره بهزیستی شهرستان کاشان، امیرسالار ربیعی، ریاست شعبه تامین اجتماعی کاشان، امیررضا آذرنوش، مدیر درمان تامین اجتماعی منطقه کاشان، محمدرضا ربیعی، ریاست شعبه شهید زارعی سازمان تامین اجتماعی منطقه راوند و محمد جعفری، ریاست شعبه تامین اجتماعی آران و بیدگل با حضور سفیران موسسه تقدیر و قدردانی شد.

کمک آنلاین به رومیکا

تومان