تقدیر از عوامل رادیویی صدای کاشان در تولید و پخش برنامه های رادیویی رومیکا به مناسبت روز ملی رادیو

به گزارش روابط عمومی رومیکا(موسسه امدادگران عاشورا کاشان)،چهارم اردیبهشت ماه همزمان با روز ملی رادیو از زحمات مدیریت و عوامل رادیویی صدای کاشان در تولید و پخش برنامه های رادیویی رومیکا قدردانی شد.

این تجلیل با حضور سفیران رومیکا انجام شد.

کمک آنلاین به رومیکا

تومان