تقدیر از کارشناسان و پزشکان افتخاری رومیکا به مناسبت روز علوم آزمایشگاهی

به گزارش روابط عمومی رومیکا (موسسه امدادگران عاشورا کاشان)، به مناسبت روز علوم آزمایشگاهی از پزشکان و کارشناسان آزمایشگاه که به صورت افتخاری در حمایت از بیماران مبتلا به سرطان با موسسه همکاری دارند؛ دکتر زریچهر وکیلی، خانم حیدرزاده و آقای پوربابایی قدردانی شد.

این تجلیل 30 فروردین با حضور سفیران رومیکا انجام شد.

کمک آنلاین به رومیکا

تومان