ویژه برنامه رادیویی صدای رومیکا به مناسبت هفته ملی مبارزه با سرطان

📻

ویژه برنامه رادیویی “صدای رومیکا” به مناسبت هفته ملی مبارزه با سرطان

هر روز با حضور پزشکان متخصص و فوق تخصص

با شعار اصلاح باورها، راه مبارزه باسرطان هر روز با رومیکا از رادیو کاشان همراه باشید. موجfm، ردیف ۹۷.۷

کمک آنلاین به رومیکا

تومان