طرح غربالگری و آزمایش سرطان سینه بانوان – به مناسبت هفته ملی مبارزه با سرطان

رومیکا با همکاری دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار می کند: #غربالگری سرطان سینه

ویژه بانوان به مناسبت هفته ملی مبارزه با سرطان هر روز در یکی از پایگاه های سلامت

با شعار اصلاح باورها، راه مبارزه با سرطان

️به صورت رایگان

کمک آنلاین به رومیکا

تومان