پنج شنبه صورتی- مرکز سلامت جامعه مسلم ابن عقیل(ع)

به گزارش روابط عمومی رومیکا(موسسه امدادگران عاشورا کاشان) طرح پنج شنبه های صورتی صبح روز 8 دی ماه در مرکز سلامت جامعه مسلم ابن عقیل(ع)، برگزار گردید.این طرح که گامی در پیشگیری از سرطان شایع زنانه؛سرطان سینه و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی کاشان با رومیکا انجام شد؛استقبال بانوان کاشانی را به دنبال داشت.

کمک آنلاین به رومیکا

تومان