پنج شنبه صورتی -مرکز خدمات جامع سلامت شهیدان تقی زاده(نیاسر)

به گزارش روابط عمومی رومیکا(موسسه امدادگران عاشورا کاشان) طرح پنج شنبه های صورتی صبح روز 1 دی ماه در پایگاه سلامت شهیدان تقی زاده در شهر نیاسر، برگزار گردید.این طرح که گامی در پیشگیری از سرطان شایع زنانه؛سرطان سینه و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی کاشان با رومیکا انجام شد؛استقبال بانوان نیاسری را به دنبال داشت.

کمک آنلاین به رومیکا

تومان