پنج شنبه صورتی – پایگاه سلامت راه آهن

به گزارش روابط عمومی رومیکا(موسسه امدادگران عاشورا کاشان) طرح پنج شنبه های صورتی صبح روز 24آذر ماه درپایگاه سلامت راه آهن، برگزار گردید.این طرح که گامی در پیشگیری از سرطان شایع زنانه؛سرطان سینه و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی کاشان با رومیکا انجام شد؛استقبال بانوان کاشانی را به دنبال داشت.

کمک آنلاین به رومیکا

تومان