پنج شنبه صورتی -پایگاه سلامت حضرت صاحب الزمان(عج)

به گزارش روابط عمومی رومیکا(موسسه امدادگران عاشورا کاشان) طرح پنج شنبه های صورتی صبح روز 17آذر ماه درپایگاه سلامت صاحب الزمان(عج)، برگزار گردید.این طرح که گامی در پیشگیری از سرطان شایع زنانه؛سرطان سینه و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی کاشان با رومیکا انجام شد؛استقبال بانوان کاشانی را به دنبال داشت.

کمک آنلاین به رومیکا

تومان