به مناسبت روز حسابدار تقدیر از حسابداران افتخاری رومیکا

به گزارش روابط عمومی رومیکا(موسسه امدادگران عاشورا کاشان) به مناسبت روز حسابدار از حسابداران افتخاری و مراکز طرف قرارداد با رومیکا قدردانی شد. این تجلیل روز 15 آذر ماه 1401 توسط مددجویان با اهدای یک شاخه گل صورت گرفت.

کمک آنلاین به رومیکا

تومان