تقدیر از پزشکان به مناسبت روز پزشک

به گزارش روابط عمومی رومیکا( موسسه امدادگران عاشورا کاشان) به مناسبت روز پزشک آقایان حاج حسن شبانی زاده،ریاست سابق سازمان تامین اجتماعی و از مددکاران افتخاری موسسه، سید علی لاجوردی،مدیر اجرایی و خانم مرضیه شهریاری کارشناس روابط عمومی رومیکا از زحمات پزشکان  مدافعان سلامت همکار با موسسه قدردانی گردید.

کمک آنلاین به رومیکا

تومان