اجرای طرح غربالگری و آزمایش سرطان سینه بانوان در شهر مشکات

به گزارش روابط عمومی رومیکا موسسه امدادگران عاشورا کاشان در اقدام جهادی بیش از ۵۰ نفر از بانوان شهر مشکات در غربالگری و آزمایش سرطان سینه شرکت کردند. این طرح به صورت رایگان در حاشیه مراسم عزاداری حضرت رقیه مشکات توسط واحد آموزش و پیشگیری رومیکا و با حضور کارشناسان مامایی در ۲۵ مرداد ماه انجام شد که در طی آن بیش از ۵۰ نفر از بانوان مشکاتی در این طرح شرکت کرده و با تشخیص زودهنگام و پیشگیری به موقع یک مورد سرطان سینه در میان مراجعه کنندگان تحت درمان قرار گرفت.

لیلا روایی مدیر واحد آموزش و پیشگیری رومیکا ضمن تاکید بر ضرورت خودآزمایی این سرطان و فرهنگ سازی آن میان بانوان گفت: غربالگری و تشخیص زودهنگام و کمک به جلوگیری از پیشرفت آن موضوع مهمی است که برای حفظ امنیت سلامتی خود بانوان باید با آن توجه داشته باشند.

کمک آنلاین به رومیکا

تومان