اجرای طرح غربالگری و آزمایش سرطان سینه بانوان در حسینیه نخل سدره و سرفره کاشان

به گزارش روابط عمومی رومیکا(موسسه امدادگران عاشورا کاشان) همزمان با شروع ماه محرم طرح غربالگری و آزمایش سرطان سینه بانوان در روز دهم مرداد ماه با همکاری هیئت و حسینیه نخل سدره و سرفره کاشان و خیریه مهرآوران آغاز شد.

 این طرح که با حمایت سرکار حاجیه خانم رسول زاده به مدت چهار روز در کهن ترین و با سابقه ترین هیئت مذهبی شهر کاشان توسط کارشناسان مامایی رومیکا انجام شد ، بانوان پس از آشنایی با غربالگری و خودآزمایی سرطان سینه که از مهمترین عوامل پیشگیری در این سرطان است با مراجعه به کارشناسان به انجام غربالگری پرداختند.

 خانم رسول زاده از بانوان مبلغه کاشانی به همراه دیگر خواهران مبلغه با ایجاد آشنایی بیشتر این مهم برای بانوان و لزوم استفاده از ظرفیت هیات مذهبی کاشان از این طرح حمایت کردند.

کمک آنلاین به رومیکا

تومان