تقدیر از آقای حسن شبانی زاده ریاست سابق سازمان تامین اجتماعی کاشان

به گزارش روابط عمومی رومیکا (موسسه امدادگران عاشورا کاشان) ، از زحمات و خدمات آقای حسن شبانی زاده ریاست سابق سازمان تامین اجتماعی کاشان و مددکار افتخاری رومیکا به مناسبت روز و تامین اجتماعی تقدیر و تجلیل شد.

کمک آنلاین به رومیکا

تومان