بازدید از پایگاه سلامت امام صادق(ع) آران و بیدگل

به گزارش روابط عمومی رومیکا(موسسه امدادگران عاشورا کاشان) از پایگاه سلامت امام صادق(ع) آران و بیدگل بازدید شد.

این بازدید در ظهر روز13 تیرماه با حضورمدیران واحدهای رومیکا؛ خانم لیلا روایی،مدیر واحد آموزش و پیشگیری و آقای سیدعلی وکیلی لاجوردی مدیر واحد مددکاری انجام و از پخش های مختلف درمانگاه به ویژه بخش زنان و مامایی جهت اجرای طرح پنجشنبه های صورتی برای نخستین بار در آران و بیدگل صورت پذیرفت.

کمک آنلاین به رومیکا

تومان