شادی را قسمت کنیم.

دوست عزیز رومیکایی سلام.

عید سعید غدیر خم بر شما مبارک.

در این ایام باشکوه، عید را به خانه بیماران ببریم و با یاری هم خالق لبخندی زیبا روی لب هایشان باشیم.

شماره کارت جهت واریز مهر و شادی:

5047-0610-9000-2706

به نام موسسه خیریه امدادگران عاشورا کاشان/بانک شهر

رومیکا

حامی بیماران مبتلا به سرطان

موسسه امدادگران عاشورا کاشان

کمک آنلاین به رومیکا

تومان