و اینبار اهتزاز پرچم رومیکا بر بام ایران

به گزارش روابط عمومی رومیکا (موسسه امدادگران عاشورا کاشان)، گروهی از کوهنوردان کاشانی که موفق به صعود برقله دماوند شدند، صعود خود را تقدیم به رومیکا نمودند.

این صعود که در روز پنجشنبه نهم تیرماه 1401 بر مرتفع ترین قله آتشفشانی در ایران و خاورمیانه انجام شد، کوهنوردان رومیکایی با دست داشتن پرچم رومیکا، در حمایت از موسسه خیریه امدادگران عاشورا کاشان حس خوب صعود خود را به بیمارانی که در مسیر پرفراز و نشیب سرطان عزم خود را جزم و برای شکست این بیماری تلاش می کنند تقدیم و برای تمامی بیماران آرزوی خوش سلامتی نمودند.

حاج احسان شکرریز،حاج مرتضی عصیری، آقای بهرام معمارنژاد، آقای حسین شکرریز، آقای سید تقی عمارتی و حاج علی محمد الماسی 6 کوهنورد کاشانی هستند که افتخار صعود بر بام ایران را از آن خود کردند.

گفتنی است این اولین صعود بود که در ایران در حمایت از بیماران مبتلا به سرطان انجام شد.

کمک آنلاین به رومیکا

تومان