روشی جدید برای درمان سرطان پانکراس

سرطان لوزالمعده، یکی از تهاجمی ترین و کشنده ترین انواع تومور هاست که تقریبا در برابر تمام انواع درمان ها، از جمله ایمنی تراپی ها جدید، مقاومت زیادی را از خود نشان می دهد.

اما محققان دانشکده پزشکی دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس بر اساس یک تحقیق جدید اظهار داشته اند که مسدود کردن یکی از مسیرهای التهابی اصلی که در سرطان پانکراس فعال می شود، باعث می شود تومورها به شیمی درمانی و نوعی ایمونوتراپی که سلول های T سیستم ایمنی را وادار به حمله به سلول های سرطانی می کند، حساسیت نشان دهند. این راه درمانی نو، امکان بقا در جانوران مدل آزمایشی مبتلا به سرطان پانکراس را بیش از دو برابر کرد.

آن ها در یک کارآزمایی بالینی، استراتژی درمانی مورد استفاده در بیماران مبتلا به آدنوکارسینوم مجرای پانکراس که شایع ترین تومور بدخیم پانکراس است را مورد بررسی قرار داده اند. 

محققان دانشگاه واشنگتن در مرکز سرطان سایتمن و دانشکده پزشکی دانشگاه واشنگتن، هدایت این کارآزمایی بالینی ملی را بر عهده دارند که بخشی از شبکه آزمایش‌های بالینی درمانی تجربی موسسه ملی سرطان (NCI) است، و با همکاری صنعت، مراکز پزشکی دانشگاهی و محققان انجام می‌شود.

آن ها می گویند: نتایج این مطالعه ما که روی موش ها صورت گرفت، از این جهت امیدوارکننده است که راهی برای شکستن سیستم دفاعی این نوع تومور نشان می دهد و آن را به راه های درمانی ما حساس می کند. از جمله این راه ها، می توان به ترکیبی از شیمی‌ درمانی و ایمونوتراپی ‌های جدیدتر اشاره کرد که سلول‌های T را به مبارزه با سرطان تحریک می‌کنند، اشاره کرد

پژوهشگران آمریکایی دریافتند که پروتئینی به نام IRAK4 باعث ایجاد التهاب در تومورهای پانکراس شده و منجر به فرسودگی سلول های  Tمی گردد.  به این معنی که سلول های فوق نمی توانند آن طور که باید به سلول های مضر از جمله سرطان حمله کنند.

آن ها یک مهارکننده IRAK4 به نام CA-4948 را آزمایش کردند و دریافتند که این نوع درمان، سیگنال‌ های التهابی را در تومورهای موش ها کاهش می‌دهد و توانایی سلول‌های T را جهت نفوذ به تومورها و از بین بردن سلول‌های سرطان پانکراس بهبود می‌بخشد. 

این درمان، همچنین تومورها را به نوعی ایمونوتراپی به نام ایمونوتراپی نقطه چک حساس کرد که باعث بهبود عملکرد سلول‌های T در مقابله با سلول‌های تومور می شود.

محققان همچنین دریافتند که مهارکننده IRAK4 یک مسیر کلیدی به نام NF-kappaB را که نقش زیادی در ایجاد سرطان دارد، مسدود می کند.امروزه تحقیقات زیادی بر روی بستن این مسیر و اثراتی که فعال شدن آن به دنبال دارد، متمرکز شده است. 

حالا در تحقیق جدید مشاهده شد که در موش‌های مبتلا به یک مدل تهاجمی و رایج سرطان پانکراس، استفاده از مهارکننده IRAK4 به تنهایی باعث افزایش احتمال بقا در این جانوران نسبت به استفاده از شیمی‌درمانی می‌شود. ضمن آن که در ترکیب این روش درمانی با شیمی درمانی، احتمال بقا را با نرخ بهتری افزایش می دهد. 

این محققان اشاره کرده اند که مهارکننده IRAK4 در حال حاضر در کارآزمایی های بالینی آمریکا، برای استفاده در برابر سرطان های خون در حال بررسی است.به گزارش سیناپرس، گفتنی است یافته های تحقیقاتی فوق در تاریخ 7 مارس در نشریه بین المللی Gastroenterology منتشر شده اند.

کمک آنلاین به رومیکا

تومان