برگزاری نشست هم اندیشی رومیکا با معاونت درمان و معاونت غذا دارو دانشگاه علوم پزشکی کاشان

به گزارش روابط عمومی رومیکا (موسسه امدادگران عاشورا کاشان) مدیر عامل موسسه حاج آقای تمدنی در طی نشستی با دکتر دلاوری معاونت محترم بهداشت و دکتر تقی زاده معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کاشان در خصوص ادامه همکاری فی ما بین موسسه امدادگران عاشورا کاشان و دانشگاه علوم پزشکی در زمینه غربالگری و بررسی سرطان های رایج در تاریخ 20 بهمن ماه گفتگو مذاکره نمودند.

مقرر گردید طی تفاهم نامه ای در راستای آموزش و پیشگیری و هم چنین غربالگری و تشخیص زودهنگام سرطان پستان بانوان با هدف کاهش هزینه های مالی بر دوش جامعه ، دولت و خانواده بیماران مبتلا به سرطان منعقد گردد. اهم اهداف این تفاهم نامه شناسایی بیماران مبتلا به سرطان در مراحل ابتدایی بیماری، افزایش کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان و خانواده های آنها، پیگیری و درمان به موقع بیماران شناسایی شده و کاهش مرگ زودرس ناشی از سرطان پستان در مبتلایان و افزایش بقای عمربیماران می باشد. دکتر تقی زاده و دکتر دلاوری هم چنین آمادگی خود را برای همراهی موسسه را اعلام نمودند.

کمک آنلاین به رومیکا

تومان