استقبال باشکوه مردمی از نمایشگاه رومیکا در هفته ملی مبارزه با سرطان

به گزارش روابط عمومی رومیکا (موسسه امدادگران عاشورا کاشان) ، سفیران موسسه با حضور در کانترهای نمایشگاهی رومیکا در مجتمع های تجاری صفویه و کاشان مال که با استقبال گرم مردمی در هفته ملی مبارزه با سرطان همراه بود، ضمن معرفی موسسه به اهمیت انجام غربالگری و توزیع قلک های رومیکا پرداختند.

کمک آنلاین به رومیکا

تومان