تکنیک جدید جراحی رباتیک برای جراحی بیماران مبتلا به سرطان

مشارکت بین دانشگاه هریوت وات و دانشگاه ادینبورگ، شرکای صنعتی و پزشکان مستقر در ادینبورگ منجر به ایجاد یک تکنیک جراحی جدید با کمک ربات برای بهبود نتایج جراحی سرطان و مراقبت از بیماران مبتلا به سرطان شده است.

در طول جراحی رباتیک، از ربات ها، برای کمک به تصمیم گیری در مورد اینکه چه مقدار از بافت بیمار تحت تأثیر سرطان قرار گرفته و باید برداشته شود، استفاده خواهد شد.  روش جدید به جراحان بازخوردی در زمان واقعی ارائه می‌دهد و به دقت بیشتر در هنگام افتراق بافت طبیعی از غیرطبیعی منتهی می‌شود.

در حال حاضر، بافت خطرناک  با استفاده از تجربه جراح، تصویربرداری قبل از عمل مانند سی‌تی اسکن همراه با مشاهدات بصری و در جراحی باز، «احساس لامسه»  شناسایی می‌شوند.  روش دیگر شامل ارسال نمونه‌ها در حین عمل به آزمایشگاه پاتولوژی است که ۱۵ تا ۲۰ دقیقه طول می‌کشد.

این همکاری جدید با ترکیب مهارت‌های مهندسی، بالینی و صنعتی امکان اندازه‌گیری‌های مکانیکی را در داخل و اطراف هدف جراحی می‌دهد که با استفاده از مجموعه‌ای از الگوریتم‌های «هوش مکانیکی» تفسیر می‌شوند.  این داده‌ها نشانه واضحی از وضعیت بیماری بافت را در اختیار پزشکان قرار می‌دهد و تعیین می‌کند که چه مقدار از بافت در طول عمل برداشته شود.

جراحی با کمک ربات، پیشرفت بزرگی در جراحی کم تهاجمی است و در کاربرد‌های آن برای شرایط مختلف پیشرفت سریعی داشته است. با این حال، این پروژه یکی از اولین برنامه‌های کاربردی برای پشتیبانی و بهبود دقت در جراحی‌های سرطان خواهد بود که بسیار هیجان انگیز است.

کمک آنلاین به رومیکا

تومان