عارضه‌ای عجیب اما مثبت از یک درمان سرطان

در میان تمام انواع درمان های سرطان، درمان فوتودینامیک که در آن از نور برای نابودی سلول های بدخیم استفاده می شود، یک عارضه عجیب اتفاق می افتد که به دنبال آن بیماران دید بهتری در شب پیدا می کنند. 

محققان سال گذشته سرانجام متوجه چگونگی بروز این پدیده شدند. به گفته آنها، یک پروتئین حساس به نور موسوم به «ردوسپین» که در شبکیه چشم قرار دارد، با ترکیب حساس به نور موسوم به کلر e6 تداخل می کند. این ترکیب جزء ضروری برای درمان نوعی سرطان به شمار می رود. 

این کار براساس آنچه دانشمندان پیش از این در مورد ترکیب آلی شبکیه می دانستند، ساخته شده که در چشم یافت می شود و معمولا به نور مادون قرمز حساس نیست. نور مرئی، شبکیه را تحریک می کند تا از «ردوسپین» جدا شود.  این دستور به سیگنال الکتریکی تبدیل می شود که مغز ما برای دیدن آن تفسیر می کند. در حالی که ما نور مرئی زیادی در شب دریافت نمی کنیم، به نظر می رسد این مکانیسم می تواند با ترکیب دیگری از نور و شیمی نیز فعال شود. 

تحت تأثیر نور مادون قرمز و تزریق کلر، شبکیه به همان روشی که تحت نور مرئی تغییر می کند، دچار تغییر و تحول می شود و این امر می تواند علت افزایش قدرت بینایی در شب را تشریح کند. اگر چه هنوز به طور دقیق مشخص نیست «ردوسپین» و گروه شبکیه فعال چگونه با کلر تعامل می کنند. این مکانیسمی است که محققان موفق شده اند از طریق شبیه سازی مولکولی آن را فعال کنند. 

محققان با محاسبات شیمی سطح بالا از شبیه سازی مولکولی برای مدل سازی حرکات اتم های خاص و نیز تجزیه یا ایجاد اتصالات شیمیایی استفاده می کنند. این شبیه سازی تا ماه ها ادامه داشت و میلیون ها محاسبه پیش از مدل سازی دقیق واکنش شیمیایی ایجاد شده بر اثر اشعه مادون قرمز انجام شد. در زندگی واقعی، این واکنش در نانوثانیه اتفاق می افتد. 

محققان برای شبیه سازی، یک پروتئین «ردوسپین» مجازی را که در غشای لیپیدی آن در تماس با چند مولکول کلر e6 و آب یا چند 10 هزار اتم قرار داده شده، قرار می دهند.

زمانی که کلر e6 اشعه مادون قرمز را جذب می کند، با اکسیژن موجود در بافت چشم تعامل کرده و آن را به اکسیژن تکی بسیار واکنش پذیری تبدیل می کند و نیز با نابودی سلول های سرطانی، اکسیژن منفرد نیز می تواند با شبکیه واکنش نشان داده و دید در شب را تقویت کند. 

در حال حاضر که دانشمندان علت وقوع این عارضه را متوجه شده اند، ممکن است بتوانند بروز آن را در بیمارانی که تحت درمان فتودینامیک قرار می گیرند، محدود کنند. این واکنش شیمیایی حتی می تواند برای کمک به درمان انواع خاصی از نابینایی یا حساسیت بیش از حد به نور مورد استفاده قرار گیرد؛ اگرچه استفاده از کلر e6 برای ایجاد دید در شب فوق انسانی مطلقا توصیه نمی شود. 

کمک آنلاین به رومیکا

تومان