چه چیزی عامل تاخیر در تشخیص موارد جدید سرطان است؟

تحقیقات جدید شواهد تازه‌ای ارائه می‌کند که نشان می‌دهد پاندمی کووید۱۹، تشخیص سرطان را به تاخیر انداخته و خطر دستیابی به نتایج ضعیف را در بیماران افزایش داده است.

به نقل از هلث دی نیوز، برای این مطالعه، محققان داده‌های بیش از ۹ میلیون بیمار را در بیش از ۱۲۰۰ مرکز پزشکی تجزیه و تحلیل کردند.

نتایج نشان داد روش‌های تشخیص سرطان کمتر مورد استفاده قرار گرفته و در سال ۲۰۲۰ تشخیص‌های جدید سرطان کمتر از دو سال قبل بوده است. از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰، ۳.۹ میلیون روش تشخیصی انجام شده و نزدیک به ۲۵۲ هزار مورد سرطان جدید تشخیص داده شده است.

این مطالعه نشان داد که در سال ۲۰۲۰، ۴۵ درصد کمتر کولونوسکوپی برای تشخیص سرطان روده بزرگ؛ ۲۹ درصد بیوپسی کمتر برای تشخیص سرطان پروستات؛ ۱۰% کمتر سی تی اسکن از قفسه سینه برای تشخیص سرطان ریه و ۲۱ درصد سیستوسکوپی کمتر برای تشخیص سرطان مثانه، در مقایسه با میانگین سالانه در سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ انجام شده است.

یافته‌ها نشان می‌دهد که به طور کلی، تشخیص‌های جدید سرطان بسته به نوع سرطان در سال ۲۰۲۰ بین ۱۳ تا ۲۳ درصد کاهش یافته است.

کمک آنلاین به رومیکا

تومان