دستاوردهای امیدبخش در درمان سرطان به وسیله باکتری‌ها در قم

پژوهشگر برتر استان اظهارکرد: از سال آینده درمان سرطان‌ها با استفاده ازعصاره باکتری‌ها و متابولیت‌های تولید شده آن‌ها را شروع می‌کنیم.

ناصر کلهر، در گفت‌وگو با ایسنا عنوان کرد: پژوهش های متعددی در بخش مزانشیمی جهاد دانشگاهی قم انجام شده است که یکی از آن‌ها جدا سازی باکتری‌ها از دریاچه حوض سلطان قم بود که در این جداسازی باکتری‌ها موفق به ثبت شش ژن شدیم.

وی با اشاره به اینکه این باکتری‌ها می‌توانند در درمان سرطان‌ها کمک کنند، تصریح کرد: بسیاری از درمان سرطان‌ها به وسیله ترکیبات تولید شده از باکتری انجام می‌شود.

پژوهشگر برتر استان در سال ۱۴۰۰ ادامه داد: از سال آینده درمان سرطان‌ها با استفاده از عصاره این باکتری‌ها و متابولیت‌های تولید شده آن‌ها را شروع می‌کنیم.

وی بیان کرد: جدا سازی باکتری‌ها از قسمت‌های مختلف مانند آب و خاک در قم انجام شده است؛ اما تا کنون در قم در رابطه با تاثیر آن در درمان سرطان‌ها کاری صورت نگرفته است.

کلهر در رابطه با سایر پژوهش‌های انجام شده در جهاد دانشگاهی قم اظهار کرد: در درمان سرطان‌هایی مثل اندومتریوز و جداسازی سلول ها نیزموفقیت‌هایی کسب شده است.

کمک آنلاین به رومیکا

تومان