دیابت در زنان منجر به این سرطان می شود

یک مطالعه شاهد موردی با عنوان بررسی شاخص انسولین غذایی و خطر ابتلا به سرطان سینه با همکاری دکتر عطیه اکبری استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه ودکترمحمدحسن سهولی دانشجوی دکترای تغذیه دانشگاهانجام شده است.

براساس این گزارش نتایج پژوهش مذکور در مجله معتبر علمی International Journal of Clinical Practiceبه چاپ رسیده است .

دکتر عطیه اکبری در خصوص این تحقیق گفت: سرطان پستان شایع ترین نوع سرطان در زنان  است که با مرگ و میر بالایی همراه است، از این رو پیشگیری و درمان آن یک اولویت برای بهداشت عمومی محسوب می شود.

به گفته وی سبک زندگی فرد،رژیم غذایی ناسالم و فعالیت بدنی کم، عوامل محیطی و ژنتیکی در ابتلا به سرطان پستان نقش بسیار مهمی دارد.

به گفته این استادیار دانشگاه براساس مطالعات صورت گرفته تغییرات ترشح انسولین پس از صرف غذا نقش مهمی در بروز و پیشرفت بیماری های مزمن دارد. تحقیق مذکور در همین راستا در مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی انجام شد.

وی با اشاره به این که در این تحقیق ۵۰۰  نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند افزود:در این مطالعه گروه مورد شامل ۲۵۰ بیمار مبتلا به سرطان پستان که به تازگی تشخیص داده شده و گروه کنترل ۲۵۰ نفری نیز  سالم بودند که  رژیم غذایی دو گروه از نظر پتانسیل ترشح انسولین مورد مقایسه و بررسی قرار گرفت.

دکتر اکبری خاطرنشان کرد: نتایج این تحقیق نشان داد مصرف رژیم های غذایی که ترشح انسولین در خون را به میزان زیادی تحریک می کنند نظیر نان، غلات، خربزه، عسل، موز، آب هویج، مربای تمشکمی تواند خطر ابتلا به سرطان پستان را افزایش دهد.

بنابر گزارش مرکز تحقیقات سرطان ایران، این پژوهش با همکاری خانم دکتر عطیه اکبری از اساتید مرکز تحقیقات سرطان و آقای دکترمحمد حسن سهولی دانشجوی دکترای تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شده است و در مجله معتبر علمی International Journal of Clinical Practice   به  چاپ رسیده است .

کمک آنلاین به رومیکا

تومان