تشخیص بیش از ۵۰ نوع سرطان با یک آزمایش خون

نظام درمان عمومی انگلیس امروز مراحل یک آزمایش جدید خون را که می‌تواند تا پنجاه نوع بیماری سرطان را پیش از بروز علائم ردیابی کند، آغاز می‌کند.

کارشناسان می‌گویند، این آزمایش می‌تواند به کشف سریع‌تر تومورهای سرطانی منجر شود، زمانی که هنوز معالجه آنها آسان‌تر است و شاید امکان درمان قطعی سرطان وجود داشته باشد.

سرویس سلامت همگانی انگلیس بزرگترین آزمایش جهانی آزمایش خون برای بیش از ۵۰ نوع سرطان را  به این امید آغاز می‌کند که این آزمایش می‌تواند سرطان را قبل از ظاهر شدن علائم تشخیص دهد و بدین ترتیب سالانه جان هزاران نفر را نجات دهد.

به منظور اجرای این آزمایش که به آزمایش «گالری» موسوم است، بیش از ۱۴۰ هزار داوطلب جذب شده‌اند؛ این آزمایش می‌تواند سرطان‌هایی را که به طور معمول غربالگری نمی‌شوند تشخیص دهد.

آماندا پریچارد، رئیس سرویس ملی بهداشت و درمان انگلیس می‌گوید: «این آزمایش سریع و ساده خون می‌تواند آغاز انقلابی در تشخیص و درمان سرطان در  انگلیس و سراسر جهان باشد».

کمک آنلاین به رومیکا

تومان