چگونه یک خال ساده تبدیل به سرطان می‌شود؟

از منظر پزشکی وقتی ملانوسیت‌ فقط  یک جهش داشته باشد، تقسیم سلولی متوقف شده و خال ایجاد می‌ شود و ملانوسیتی که به ملانوم تبدیل می ‌شود نیازی به جهش‌ های اضافی نداشته و تحت تأثیر سیگنال‌ های محیطی که به آنها جهت می‌ دهد قرار گرفته تا تقسیم شده یا تکثیر را متوقف کند.

دکتر رابرت جادسون تورس (Robert Judson-Torres) از محققان انستیتوی سرطان هانتسمن (HCI) و استادیار دانشگاه یوتا در علوم پوست و انکولوژی، توضیح می ‌دهد که چگونه خال‌ ها و ملانوم‌ های رایج ایجاد شده و چرا و چگونه خال‌های ساده به ملانوم تبدیل شود.

ملانوسیت ها سلول هایی هستند که به پوست رنگ می دهند تا در برابر اشعه های خورشید محافظت شوند. تغییرات خاصی در توالی دی ان ای ملانوسیت‌ ها که جهش‌های ژن BRAF نامیده می شود، در بیش از ۷۵ درصد خال‌ ها دیده می ‌شوند. به گزارش سیناپرس، همین تغییر در ۵۰ درصد ملانوم ها نیز وجود دارد و در سرطان هایی مانند روده بزرگ و ریه شایع است.

پیش از این تصور می ‌شد که تقسیم سلولی ملانوسیت‌ ها وقتی فقط جهش BRAFV600E را داشته باشند، متوقف شده و در نتیجه یک خال ایجاد می‌ شود. در حالی که یافته های جدید نشان می دهد اگر ملانوسیت ها جهش های دیگری با BRAFV600E داشته باشند، به طور غیرقابل کنترلی تقسیم شده و به ملانوم تبدیل می شوند. 

پژوهشگران انستیتوی سرطان هانتسمن و دانشگاه کالیفرنیا سان فرانسیسکو، در یک پروژه تحقیقاتی به جمع آوری خال‌ ها و ملانوم‌ های اهدایی بیماران پرداخته و برای بررسی این نمونه ها از پروفایل ترانسکریپتومیک و سیتومتری هولوگرافیک دیجیتال استفاده کردند.به گزارش سیناپرس، پروفایل ترانسکریپتومیک به محققان امکان می دهد تفاوت های مولکولی بین خال ها و ملانوما را تعیین کنند. سیتومتری هولوگرافیک دیجیتال به محققان کمک می کند تا تغییرات در سلول های انسانی را ردیابی کنند.

دکتر جادسون تورس در این باره می‌گوید: «ما یک مکانیسم مولکولی جدید کشف کردیم که توضیح می‌ دهد چگونه خال ‌ها یا ملانوم ها تشکیل شده و چرا خال‌ ها گاهی اوقات به سرطان پوست تبدیل می‌ شوند.»

این مطالعه نشان می ‌دهد ملانوسیت‌ هایی که به ملانوم تبدیل می ‌شوند نیازی به جهش‌ های اضافی نداشته و در واقع تحت تأثیر سیگنال‌ های محیطی قرار می ‌گیرند. زمانی که سلول ‌ها سیگنال ‌هایی را از محیط پوست اطراف خود دریافت می ‌کنند که به آنها جهت می‌ دهد یا به‌ طور غیرقابل کنترلی تقسیم شده یا به طور کامل تقسیم را متوقف می کنند.

به اعتقاد دکتر جادسون تورس، «وابستگی منشأ ملانوم به سیگنال‌های محیطی، چشم‌انداز جدیدی در پیشگیری و درمان ایجاد می ‌کند و همچنین در تلاش برای مبارزه با ملانوما با پیشگیری و هدف قرار دادن جهش های ژنتیکی نقش دارد که ممکن است ما بتوانیم با تغییر محیط با ملانوما مبارزه کنیم.»

شرح کامل این تحقیقات و نتایج حاصل از آن در آخرین شماره مجله آنلاین eLife منتشر شده و قابل مشاهده است. 

کمک آنلاین به رومیکا

تومان