واکسن کرونا در بیماران مبتلا به سرطان خون چقدر موثر است

بر اساس نتایج کارآزمایی بالینی از بریتانیا، تقریباً ۳ نفر از ۵ بیمار مبتلا به سرطان خون پس از دریافت دو دوز واکسن کرونا نتوانستند در برابر کووید واکنش ایمنی ایجاد کنند.

محققان افزودند افراد مبتلا به تومورهای جامد نیز در مقایسه با افراد سالم، پاسخ ضعیف‌تری به واکسیناسیون کووید داشتند.

دکتر «ویلیام شافنر» در این باره می‌گوید: «مطالعه جدید به ما نشان می‌دهد که افراد مبتلا به تومورهای جامد و همچنین سرطان خون به واکسن‌ها و به ویژه واکسن کرونا واکنش مطلوبی نشان نمی‌دهند.»

شافنر گفت: «اگرچه ما سعی می‌کنیم تا با دوز سوم واکسن این واکنش را در آنها تقویت نمائیم، اما نباید خیلی زیاد انتظار داشت، و همچنین انتظارات بیماران هم نباید زیاد باشد.»

برای این کارآزمایی، دکتر «شیبا ارشاد»، سرپرست تیم تحقیق از کالج کینگ لندن، و تیم تحقیقش واکسن را به ۱۵۹ نفر، که ۱۲۸ نفر از آنها بیماران سرطانی بودند، تزریق کردند. سپس واکنش ایمنی شان را پیگیری کردند.

محققان دریافتند که تنها ۳۶ درصد از بیماران مبتلا به سرطان خون پس از واکسیناسیون کامل به کووید واکنش ایمنی می‌دهند، در حالیکه این رقم در بیماران مبتلا به سرطان جامد ۷۸ درصد و شرکت کنندگان سالم ۸۸ درصد بود.

اولین دوز واکسن به ویژه در بیماران مبتلا به سرطان جامد خوب عمل نکرد و تنها ۳۸ درصد آنها به کووید پاسخ ایمنی دادند. اما دوز دوم که در ۳ یا ۱۲ هفته بعد تزریق شد، محافظت را افزایش داد.

کمک آنلاین به رومیکا

تومان